3 eeuwen aan elkaar gesmeed
 

 

Dankzij de inzet van vele mensen en de gastvrijheid van partycentrum stam mogen we terugkijken op een zeer geslaagde reünie.
Iedereen bedankt voor het welslagen van deze reünie.